Gayrimenkul

İnsanlar teknikteki ilerlemeye paralel olarak daha iyi yaşam standartlarında yaşamlarını sürdürmeyi talep etmiş; bu da barınma ihtiyacının çalışma ve dinlenme faaliyetleriyle bütünleşmesine vesile olmuştur. Bunun yanı sıra konut ihtiyacı artan nüfusla birlikte yükselmeye başlamış, bu durum daha hızlı ve ancak daha nitelikli konut üretilme dinamiği yaratmıştır. Gayrimenkul sektörü, artan konut ihtiyacının getirdiği karmaşık yapı içinde bir yatırım aracına dönüşmüş, bireyler tasarruflarını gayrimenkul araçlarına yöneltmiştir.

Gayrimenkul sektörü risk unsurunun ve rantların süreğen biçimde değişkenlik gösterdiği bir alandır. Bu nedenle yatırım kararlarının alımı öncesinde mutlaka bir ön araştırma yapılması gerekliliğine inanılmaktadır. Bu doğrultuda DRN Partners olarak firmaların ihtiyacına yönelik danışmanlık ihtiyaçlarını karşılıyor ve doğru yatırım kararları alabilmeleri yönünde hizmet sunuyoruz. Nitekim günümüzde birçok firma kendi bünyesinin dışında yoğun uzmanlık gereken alanlar için danışmanlık talep etmektedir. Muhasebesel uygulamalar için bağımsız denetçiler, hukuksal çözümler için hukuk müşavirlikleri, finans alanında deneyimli portföy yöneticilerinden danışmanlık hizmeti alan işletmeler gayrimenkul yatırım kararlarında DRN Partners’in yatırım danışmanlığı ekibinden faydalanmaktadır.

DRN Partners gerek yerel gerekse de uluslar arası firmalar için emlak yatırım danışmanlığı hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Nitekim konu, üzerinde ciddiyetle durulması ve çalışılması gereken bir alanı kapsamaktadır. Sektörel payı gün geçtikçe artan ve kimi ülkelerde ekonominin lokomotifi olma noktasına gelmiş gayrimenkul sektöründe doğru kararları alabilen firmalar kârlılıklarını artırmakta ve piyasada daha etkin bir konuma yükselmektedir. DRN Partners olarak bizler; firmalar için fizibilite, kira bedel tespiti, gayrimenkul geliştirme ve bina yönetimi konularında süreli ya da proje bazlı danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Bunun yanı sıra işletmelerin farklı taleplerine cevap verebilmek için organizasyon yapımızı gün geçtikçe güçlendirmekte ve hizmet kalitemizi artırma girişimlerimizi sürdürmekteyiz.

Beş ayrı kıtada yüzlerce ülkenin yatırımlarını yönetme kabiliyetine erişen DRN Partners, işbirliği içinde bulunduğu müşterileri ile yatırımcıları buluşturmaktadır. Global yatırımcı unvanına sahip kişiler danışmanlık hizmetlerimiz neticesinde gayrimenkul sahiplerine ulaşmakta ve analizlerimiz çerçevesinde yatırımlarını aktarmaktadır. Arsa ve bina sahipleri ise belirsizliğe uğramadan, doğrudan yatırımcı portföyüne ulaşmanın kolaylığını yaşamakta; sahip oldukları konut, arsa ve bina gibi varlıklarını değerlendirmektedir.

DRN Partners, yaşadığı ülke dışında gayrimenkul yatırımı ve/veya alım-satım işlemi yapmak isteyen yatırımcıya yönelik bürokratik işlerin hızlandırılması konusunda destek olmaktadır. Genel müdürlüğümüzün ilgili departmanları vasıtasıyla işbirliğinde bulunduğumuz müşterilerimiz için yatırım yapılacak bölgeye ilişkin gerekli enformasyon tarafımızca sağlanmaktadır. Vize, oturma izni, vatandaşlık hakkı, gayrimenkul alım satım sürecindeki yasal prosedürler, yaşam standartları ve eğitim konularında DRN Partners’in ayrıcalıklı hizmetleri artarak devam etmektedir.

Biz hizmet kanallarımızı sürekli bir biçimde yeniliyoruz. Müşterilerimize dünyanın farklı yerlerinde hizmet sunan ofislerimiz vasıtasıyla ulaşıyor, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Konut, arsa, bina yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar, alanında yetkin danışmanlarımızın sunduğu fikirler doğrultusunda optimal seçimi yaparak risk ihtimalinden kaçınıyor. Alıcı ve satıcının ortak bir paydada buluşmak suretiyle memnuniyetlerini sağlamak DRN Partners’in en büyük başarısıdır.

DRN Partners sektörel bazda geniş bir yelpazeye yayılan danışmanlık faaliyet alanını gün geçtikçe genişletiyor. Gayrimenkul sektöründe uzun yıllar boyunca kazanılan deneyim, sektörel analizler, ekonomik tahlil ve tahminler ile danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yer aldığımız projelerde, yatırımları yönlendirme yeteneğimiz yüksek iş bilgimize dayanmaktadır. Farazi öngörülerden ziyade, gerçekçi tutumları benimseyen yatırım danışmanlarımız doğru hamleleri yapmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Konut, arsa, bina vb. varlıkların mevcut halleriyle alım-satıma söz konusu olmasının yanı sıra gayrimenkul geliştirme projelerimizle farklı alternatifler yaratmanın peşindeyiz. Profesyonel çalışma prensibimiz, müşteri odaklı yaklaşımımız ve alıcı ve satıcının menfaatlerini gözetme misyonumuz gereği danışmanlık sektöründe öncü bir firma yaratmanın gayesi içindeyiz.